За GREEN DELIVERY

ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ е базирана в София, България и е част от индустрията за складиране, съхранение и доставки. ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ управлява свои логистични центрове в София и страната и е еталон за определяне на станадарти в предоставянето на нови логистични услуги и решения за всеки бизнес.

ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ започва своята оперативна дейност в България през 2019 г. като оператор на 3PL (third party logistics) и 4PL логистични услуги и решения, придобива и развива дейността на ГРИЙН ЛОДЖИСТИКС, която присъства на пазара в България от 2016 като логистична компания, осигуряваща управление на веригата на доставки, складови и транспортни услуги както и лизингови решения за собствени складови дейсности в районите на София и Варна, където оперира сухи и температурно-контролирани складови бази.

ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ е принципал на ГРИЙН ЛОДЖИСТИКС.
ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ оперира като 3PL и 4PL Доставчик на Логистични Услуги за:

Търговци на едро и дребно

Производители

Вносители

Национални вериги

Вериги за бързо хранене

Дистрибутори

Какво предлагаме:

ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ предлага на своите клиенти следните логистични услуги  в собствени складови центрове:

Дългосрочно и краткосрочно складиране
Крос-док на пратки от клиента (PAXD) – доставки на база цял палет или колет
Прием и пикинг по заявки на клиента (BBXD) – с управление на големи стокови   групи
Складови услуги с добавена стойност
Транспортни услуги – с доставки на база палет или комплектни товари

ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ предоставя логистичните си услуги за 5 основни стокови групи, под сух и температурно-контролиран режим:

Нехранителни стоки
Пакетирани хранителни стоки и напитки (води, безалкохолни и алкохолни)
Шоколадови и захарни изделия
Фармацевтични продукти и лекарства под специален температурен режим
Архиви документи прочети още

ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ предлага хладилен и нехладилен транспорт на база палет или комплектен товар в градовете София и Варна както и в тези райони и по маршрута София-Варна-София
ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ предлага международен пътен, въздушен, контейнерен, морски, хладилен и нехладилен транспорт като транспортни услуги
ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ използва договорни наети транспортни средства на транспортни компании за своята транспортна дейност и разполага със средно 15 – 25 хладилни и нехладилни камиони както и флота от ванове за градски доставки в София и Варна.
Всички транспортни средства разполагат с необходимите разрешителни за транспорта на стоките, превозвани от ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ.
Хладилните камиони са снабдени с устройства за постоянен контрол на температурата като даталогери или термографни устройства.
прочети още

GREEN DELIVERY извършва дейсност в:

Сух термоизолиран склад, София

Многофункционална складова база, офисен и дистрибуционен център, София
Хладилна складова база, Варна

ГРИЙН ДЕЛИВЪРИ предоставя нов вид услуга за лизинг или наем на всичко необходимо за организиране на собствена на клиента складова дейност като доставя всяка от изброените по-долу услуги:

Наем на обособено складово пространство
Наем на офис
Наем на складови машини (електрически и ръчни палетни колички,   високоповдигачи, миещи машини, фолиращи машини electrical и др.)
Наем на складово оборудване (всички видове стелажни системи, работни маси,   везни, и др.)
Наем на оборотен амбалаж (стандартни пластмасови и дървени евро палети при   наем на ден, не на оборот; хигиенизирани пластмасови каси и големи PVC   боксове и др.)
Наем на ИТ складово оборудване (мобилни скенери, специализирани принтери за   високо натоварване и етикети и др.)
Продажба на складови консумативи (всички видове високотехнологично палетно   стреч фолио за вашата дейност, брандирани/осигурителни/за-ниски-температури   тиксови ленти, специализирани етикети и др.)
Решения за управления на отпадъците (органични, фолиа, хартия, метал, дърво)
Решения за цялостно управление на обекти (поддържане на зелени площи,   пречиствателни станции, зелени площи, снегопочистване, миене на паркинг   пространства и др.)
Предоставяне на обучен персонал за извършване на поръчки за складови   операции, за независими инвентаризации, за представляване на клиента при   доставки на рампа на получателя, услуги с добавена стойност (етикетиране,   сортиране и др.) и др. прочети още

Call Now
Directions