Многофункционална складова база, офисен и дистрибуционен център, София

Складовата база е разположена в София, в близост до източната дъга на Околовръстен път, между двете магистрали към Варна и към Бургас.
5000 палетни места в две камери, съоръжени с гео-термална система за поддържане целогодишно на постоянна температура между 10 С и 18 С за складиране на храни и нехрани върху стелажна система.
1400 палетни места в 8 хладилни зали за съхранение на охладени и дълбоко замразени храни с допълнително 400 кв.м. пикинг зони под температурен контрол.
1000 палетни места, 6 камери и 1200 кв.м., оборудвани със системи за специализиран температурен контрол, лицензирани за съхранение и обработка на фармацевтични и лекарствени продукти.
800 палетни места, 900 кв.м. в две зали, пригодени за съхранение на документни архиви
800 кв.м. офис пространства, снабдени със санитарни съоръжения
3000 кв.м. паркинг пространства с опция за съхранение на стоки и амбалаж, позволяващи складиране на открито
24/7 жива охрана и СОТ услуга за офиси и склад и управление на наетите площи (почистване, поддръжка и др.)
6 хидравлични рампи; 1 тежкотоварен 1.4 тона асансьор, достигащ до 4-те складови етажа на сградата; достъп до склада от нулево ниво
Подходящ за складиране и крос-док операции за храни, нехрани, фармацевтични  лекарствени продукти, шоколадови и захарни изделия, безалкохолни и алкохолни напитки оборудване, документни архиви в сухи складове със система за поддържане на температурата и хладилни камери за охладени и дълбоко замразени продукти
Ние предоставяме тук възможност за наем на складови площи, ТРО, пикинг изпълнение по заявка на клиента, складиране на ден или на месец, пакетиране, етикетиране както и наем на офиси и паркинг места

Call Now
Directions