Услуги

GREEN LOGISTICS е основана през 2013, а през 2016 година прерасна в иновативна и пионерска логистична компания, предоставяща услуги в сферата на управлението на доставките, складирането и транспорта, с портфолио от лизингови услуги, свързани с цялостното обслужване при съхранение, като в същото време остава винаги свързана с изготвяне на експертизи за извършените услуги, осигуряващи най-ефективни мерки с оглед на екосъобразното изпълнение, организация и употреба.

GREEN LOGISTICS е базирана в София и Варна и към настоящия момент оперира и в двата ключови града със складови бази, които са с контролирана среда и температура.

GREEN LOGISTICS оперира изцяло като логистична компания – доставчик на всички 3PL логистични услуги за:
Търговци на дребно
Производители
Вносители
Национални търговци и дистрибутори
Доставчици на храни

Като доставчик на логистични услуги GREEN LOGISTICS предлага на своите клиенти следните логистични услуги:
Дългосрочно или краткосрочно складиранe
Складови услуги ТРО на предварително заготвени цели палета за доставка до краен клиент
Складови услуги свързани със складиране и подготовка на стоки по заявка на изпращача за доставка до краен клиент (BBXD)
Услуги с добавена стойност
Транспортни услуги
Пълен набор от дейности по отдаването под наем на складове

Call Now
Directions