Логистични услуги

ГРИЙН ЛОДЖИСТИКС предлага на своите клиенти следните логистични услуги в собствени складови центрове:

Дългосрочно и краткосрочно складиране
Крос-док на пратки от клиента (PAXD) – доставки на база цял палет или колет
Прием и пикинг по заявки на клиента (BBXD) – с управление на големи стокови групи
Складови услуги с добавена стойност
Транспортни услуги – с доставки на база палет или комплектни товари

ГРИЙН ЛОДЖИСТИКС предоставя логистичните си услуги за 5 основни стокови групи, под сух и температурно-контролиран режим:

Нехранителни стоки
Пакетирани хранителни стоки и напитки (води, безалкохолни и алкохолни)
Шоколадови и захарни изделия
Фармацевтични продукти и лекарства под специален температурен режим
Архиви документи

Call Now
Directions