Хладилна складова база, гр. Варна

Складиране под температурен режим

Нашата хладилна-складова база разполага с 5 отделни камери, всяка една с индивидуално управление за температурен режим от -25 до +5 градуса. Общият капацитет е 3500 палето-места, разположени на 1500кв. метра площ върху стелажи.

Сух Склад

Базата разполага с 150 кв. метра склад без контролирана температура, подходящ за всякакъв вид стока, позволяващ съхранение на повече от 300 палето-места.

Рампи

Базата разполага с четири хидравлични и две статични рампи, позволяващи паралелното товарене и разтоварване на четири товарни автомобила с капацитет до 25 тона.

Предосатвяни услуги

Ние предлагаме наем на складови площи, крос-док, складиране на палетно място на база ден или месец, Услуги с добавена стойност, Офиси и Паркинг пространства

Базата е подходяща за храни, нехрани със сух режим, температурно контролиран и дълбокозамразяване режим на съхранение

Call Now
Directions